Шукати в цьому блозі

понеділок, 9 лютого 2015 р.

Бібліотеки та видання

Представляємо матеріали, які надійшли до нашої бібліотеки в друкованому вигляді, або маємо до використання електронні версії.
Крім цього, пропонуємо використовувати запропоновані лінки бібліотек, які відкриють для Вас все багатство інформації, що зберігається в них.

Електронні інформаційні ресурси НБУВ

Національна юридична бібліотека

Інформаційно-аналітичні видання [89 журналів і збірників наукових праць з проблем держави і права та юридичних наук]
Резонанс [Бюлетень оперативної інформації електронних видань для керівників та їх референтів. Висвітлюється діяльність органів виконавчої, законодавчої та судової влади, місцевого самоврядування. У стислій формі аналізуються актуальні питання міжнародного співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові відносини в Україні. Видається двічі на тиждень]
"Україна: події, факти, коментарі" [Інформаційно-аналітичний журнал, присвячений висвітленню та аналізу найактуальніших подій суспільного життя в економічній, політичній та соціальних сферах, проблемам ефективності державотворчого процесу в Україні. Значна його частина базується на матеріалах з регіональної проблематики. Журнал видається двічі на місяць]
Безпека підприємництва [Інформаційно-аналітичний бюлетень : додаток до журналу: "Україна: події, факти, коментарі"]
Громадська думка про правотворення [Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації]
Юридичні інформаційні ресурси [Електронний каталог, повнотекстові ресурси, бібліографічна довідка]
- Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки [Інформаційно-аналітичний бюлетень інтернет-ресурсів, в якому представлені матеріали з питань розвитку соціальних мереж, їх взаємодії з бізнесом, проблеми захисту даних, вплив мережевого спілкування на особистість, а також проблеми суспільної безпеки. Виходить двічі на місяць]
Економічна діяльність : нові орієнтири і ризики [Інформаційно-аналітичний бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу електронної інформації для керівників підприємств, підрозділів, та усіх тих, хто в силу своїх професійних обов’язків повинні слідкувати за розвитком правової,податкової та інших законодавчих баз. Крім того така форма викладення інформації, яку можна знайти у вільному доступі, може стати зручним інструментом для студентів, керівників різних рівнів компетентності, зацікавлених у вирішенні того чи іншого спірного питання. Для простих громадян така інформація, доступ до неї є важливим чинником реалізації особистих майнових і немайнових прав, участі у громадському житті, в управлінні державними справами тощо. Щодо державних службовців – це можливість реалізувати передбачені законом владні повноваження та запорука ефективної реалізації громадянами їх права «знати». Виходить один раз на місяць]
Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти [Інформаційний щотижневий бюлетень за матеріалами ЗМІ]

Конституційна Асамблея: електронна бібліотека НБУВ

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)


Ми вже маємо:
- Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки: Інформаційно-аналітичний бюлетень // Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». - 2012. - № 21
- РЕЗОНАНС : бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної інформації електронних видань. - 2012. - № 83 (1 листоп. 2012 р.). - 37 с.
РЕЗОНАНС : бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу оперативної інформації електронних видань. - 2013. - № 85 (7 листоп. 2013 р.). - 51 с.

Фонд Президентів України

Ініціативи Президента України Петра Порошенка (електронне урядування)

Щотижневий огляд матеріалів ЗМІ «Ініціативи Президента України Петра Порошенка (електронне урядування)» присвячений темі реалізації ініціатив Президента України та президентських структур у сфері інформатизації та електронного урядування.
У випусках ви знайдете:
– анонси заходів (семінари, конференції, круглі столи) щодо обговорення актуальних питань розвитку електронного урядування;
− інформація з офіційних джерел;
− регіональні ініціативи з впровадження практик електронного урядування;
− погляди експертів та аналітиків;
− зарубіжний досвід функціонування систем е-урядування;
− новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблематики електронного урядування.
Ми вже маємо:
Інформаційно-бібліографічний бюлетень, в якому подається оперативна інформацію про Україну, опублікована на сторінках зарубіжних ЗМІ.
Матеріал у бюлетені представлений за тематичними рубриками, а в межах рубрик – за хронологією. До всіх публікацій подано анотацію українською мовою. Бібліографічні записи подаються мовою оригіналу зі збереженням особливостей бібліографічного опису. Заголовки публікацій, окрім публікацій російською мовою, подані з перекладом українською мовою. У кінці бюлетеня представлено перелік використаних джерел з короткими відомостями про кожне видання.
З повнотекстовими версіями публікацій, представленими в електронних базах даних, усі бажаючі та зацікавлені можуть ознайомитися в читальному залі Фонду Президентів України у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, юристів та журналістів, які займаються вивченням та аналізом інституту президентства, питань функціонування різних гілок вищої влади, проблем внутрішньої та зовнішньої політики України, а також для співробітників відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональних повноважень, вирішення актуальних проблем та вдосконалення роботи державних структур і їхніх підрозділів.
Ми вже маємо:

- Інститут президентства в системі сучасних міжнародних відносин : інформаційно-аналітичний бюлетень. - К. - 
Ми вже маємо:
_________________________________
Дякуємо Вам за увагу до публікацій нашого блогу.
Будемо щасливі бачити Вас в числі постійних читачів (сайдбар членів блогу ліворуч).


Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...