Шукати в цьому блозі

середа, 16 жовтня 2013 р.

Громадянська мережа ОПОРА

Представляємо Вам Громадянську мережу ОПОРА, створену 14 грудня 2005 р.


"Ми працюємо задля розвитку громадянського суспільства в Україні як фундаменту суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави"

Громадянська мережа ОПОРА — це неурядова, позапартійна і фінансово незалежна всеукраїнська мережа громадських активістів. 
Метою об'єднання є активізації громадської участі в політичному процесі, шляхом вироблення і впровадження моделей впливу громадян на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
 • Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів та посадових осіб державної влади і місцевого самоврядування в Україні. 
 • Підтримка та розвиток ініціативних груп і середовищ на рівні місцевих громад, їх об’єднання в загальноукраїнську мережу співпраці та комунікації. 
 • Формування знань та навичок громадської активності в мешканців територіальних громад, сприяння професійному вдосконаленню активістів неурядових організацій. 
 • Активізація участі громадян в суспільному житті і розвиток потенціалу громадянського суспільства в Україні як фундаменту суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
 • В довготривалій перспективі — структуризація людей та ініціатив, які були залучені до діяльності, до формування загальнонаціональної мережі громадянського представництва та структурування суспільства, спрямованого на інтеграцію європейських демократичних цінностей.

14 жовтня 2013 р. Громадянська мережа ОПОРА презентувала сайт, який створено з метою допомогти громадянам стати більш поінформованими про діяльність парламенту. 

пʼятниця, 11 жовтня 2013 р.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Представляємо Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (скорочуємо надалі Держінформнауки).
Держінформнауки України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.
Держінформнауки входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Основними завданнями Держінформнауки України є:

 • реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства;
 • внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах. (Більше в Положенні про Агентство, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 437)

Доступ до публічної інформації

Анонси

Як проінформувала УБА, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації подало на розгляд Кабінету Міністрів проект Доповіді про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік. Про це повідомив Голова Держінформнауки Володимир Семиноженко.
За його словами,

пʼятниця, 4 жовтня 2013 р.

ПДГ online

Пропонуємо Вашій увазі переглянути відео, яке Українська бібліотечна асоціація підготувала  за проектом програми «Бібліоміст».
Тепер громадяни України зможуть навчитися користуватися е-послугами національного та регіонального рівнів, використовуючи ресурси сучасно обладнаних публічних бібліотек, в яких можна ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийнятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі
«Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування»

четвер, 15 серпня 2013 р.

Громадське обговорення проекту Концепції профільного навчання

Міністерство освіти і науки України повідомило про оприлюднення на офіційному веб-сайті, в рубриці «Громадське обговорення» проекту Концепції профільного навчання і запрошує до її обговорення.
Проект Концепції передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Документом визначено мету, завдання, принципи та форми організації профільного навчання.
Завантажити Концепцію можна на сайті Міністерства.
Зауваження та пропозиції до зазначеного доопрацьованого проекту потрібно надсилати начальнику відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України п. Наталії Бєсковій.

понеділок, 29 липня 2013 р.

Національна академія державного управління при Президентові України оголошує набір іноземних і українських громадян

Національна академія державного управління при Президентові України
- головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Указом Президента України від 30 травня 1995 р. № 398 була утворена Українська Академія державного управління при Президентові України.
У 1996 р. розпочали діяльність регіональні підрозділи Української Академії державного управління при Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів.
Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869, враховуючи вагомий внесок у розвиток державного управління в Україні, а також беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Українській Академії державного управління при Президентові України було надано статус національної з наступним перейменуванням у Національну академію державного управління при Президентові України.
Місія Національної академії полягає у:
- формуванні сучасної управлінської еліти України;
- розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
- науковому супроводі державно-управлінських реформ.
Важливим напрямом діяльності Національної академії є її наукова складова, яка зосереджена на:

четвер, 25 липня 2013 р.

Реєстр громадських об'єднань


Як повідомив урядовий веб-сайт Громадянське суспільство і владакожна фізична або юридична особа може вільно та безоплатно отримати відомості із Реєстру громадських об’єднань. Доступ до нього здійснюється через веб-сайт Державної реєстраційної служби України.
«Цей реєстр є одним із найінформативніших серед відкритих баз даних, що існують в Україні. З нього користувачі можуть отримати необхідну інформацію про громадські об’єднання із статусом або без статусу юридичної особи, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій», - відзначила начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств Державної реєстраційної служби України Олена Семьоркіна.
Скориставшись Реєстром громадських об’єднань, Ви зможете отримати відомості про повне та скорочене найменування громадського об’єднання, код згідно з ЄДРПОУ, організаційно-правову форму (громадська організація або громадська спілка), статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське), вид громадського об’єднання (екологічне, правозахисне тощо), здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням, тощо.
Пошук достатньо легкий. Якщо заповнити навіть один параметр наприклад, назву організації, можна отримати відомості про неї.
У випадку, якщо виникнуть проблеми під час пошуку, Ви можете ознайомитись з Інструкцією користувача «Єдиний реєстр громадських об’єднань» або скористатись допомогою, зателефонувавши: черговому інженеру: (044) 206-71-10 або адміністратору: (044) 206-71-48, (044) 206-71-49
Використовуйте ресурс з користю!

понеділок, 15 липня 2013 р.

Публікації та дослідницькі матеріали ПСП та ПСП ІІ

Деякі матеріали, видані за сприяння ПСП та ПСП ІІ

Представляємо Вашій увазі довідник, виданий Програмою сприяння парламенту ІІ (ПСП ІІ) "Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів".
Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 256 с.
У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів.
Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та виявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх крізь призму причин проблемної поведінки осіб, задіяних у проблему (ролевиконавців), використовуючи
запропоновані авторами стратегії та інструменти.
Видання розраховане для усіх фахівців, які здійснюють розробку та експертизу проектів нормативно-правових актів, а також може використовуватися для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «правознавство», «державне управління» та «державна служба», підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства.
Друк цього посібника здійснений за підтримки Міжнародного консорціуму з права і розвитку (International Consortium for Law and Development (ICLAD))
Це видання здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики).
Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II.

Завантажити PDF-file видання
При використанні матеріалів посилання на посібник обов’язкове!

Новий посібник від Програми сприяння парламенту ІІ

Програма сприяння парламенту ІІ (ПСП ІІ) видала довідник "Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів".
Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 256 с.
У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів.
Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та виявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх крізь призму причин проблемної поведінки осіб, задіяних у проблему (ролевиконавців), використовуючи
запропоновані авторами стратегії та інструменти.
Видання розраховане для усіх фахівців, які здійснюють розробку та експертизу проектів нормативно-правових актів, а також може використовуватися для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «правознавство», «державне управління» та «державна служба», підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства.
Друк цього посібника здійснений за підтримки Міжнародного консорціуму з права і розвитку (International Consortium for Law and Development (ICLAD))
Це видання здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики).
Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II.

Завантажити PDF-file видання
При використанні матеріалів посилання на посібник обов’язкове!

четвер, 11 липня 2013 р.

«У мене є мрія для України». Конкурс есе та промови англійською мовою

Через Мережу ПДГ, нами отримано повідомлення з Регіонального офісу з питань викладання англійської мови Посольства США про КОНКУРС ЕСЕ англійською мовою
«У мене є мрія для України»
Пропонуємо Вам ознайомитись з текстом повідомлення українською та англійською мовами.

28 серпня 2013 року виповнюється 50 років відомій промові Мартіна Лютера Кінга «У мене є мрія». У своєму виступі доктор Кінг висловив своє бачення Америки, де людей будуть "судити за їх характером, а не за кольором шкіри". Доктор Кінг говорив про свободу і рівні права для всіх американців. Його промова стала поворотним моментом в американській історії, коли ми боролися, щоб перетворитися на країну з рівними можливостями для кожного громадянина. Подорож, розпочата доктором Кінгом і його численними послідовниками, не була легкою. Але кожна подорож починається з першого кроку, і кращі з них включають до себе мрію про те, куди ця подорож має привести. Вшановуючи 50-річчя промови Мартіна Лютера Кінга, Регіональний офіс з питань викладання англійської мови Посольства США хотів би запросити українських студентів поділитися з нами своєю мрією щодо майбутнього своєї країни. Будь ласка, напишіть есе англійською мовою на тему «У мене є мрія для України". 28 серпня 2013 року п'ять авторів найкращих есе буде запрошено до Посольства США в Києві виступити з промовою. Вибір робіт буде заснований на самобутності та оригінальності вашої української мрії. Мрії та слова можуть змінити світ. Ми хочемо почути ваші!

I Have a Dream for Ukraine English Speech and Essay Contest
This August 28th marks the 50th anniversary of the famous “I Have a Dream” speech by Martin Luther King Jr. In his speech Dr. King spoke of his vision of an America where people would be “judged on the content of their character and not the color of their skin.” Dr. King talked about freedom and equal rights for ALL Americans. His speech was a turning point in American history as we struggled to grow into a country that provided equal opportunity for every citizen. The journey begun by Dr. King and his many followers has not been an easy one. But every journey starts with a single step and the best ones include a dream of where the journey will lead. In the spirit of the 50th anniversary of Dr. King’s speech, the Regional English Language Office at the U.S. Embassy Kyiv would like to invite students in Ukraine to share their dream for their country with us. Please write an essay (in English) on “I Have a Dream for Ukraine.” We will read your essays and invite five entrants to read their speeches at the U.S. Embassy in Kyiv on August 28, 2013. Selection of speeches will be based on the originality and creativity of your Ukrainian Dream. Dreams and words have the power to change the world. We want to hear yours!

Громадська організація «Ліга інтернів»

Представляємо Вашій увазі Громадську організацію «Ліга інтернів»Асоціацію випускників Програми стажування
у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади.
Громадська організація «Ліга інтернів» була заснована у травні 2009 року як Асоціація випускників Програми стажування молоді у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади.
Основною метою організації є розвиток Програми стажування, покращення співпраці та зв'язків між її випускниками. Актуальними напрямками також є пошук додаткових джерел підтримки Програми, посилення її навчальної частини тощо.
Громадська організація «Ліга інтернів» – це недержавна, неприбуткова організація. Основними напрямами діяльності ГО «Ліга інтернів» є такі:
- адміністрування Програми стажування у Верховній Раді України;
- підтримка зв’язків, налагодження співпраці з випускниками Програми;
- співпраця з іншими програмами стажування, державними та громадськими, міжнародними - організаціями, навчальними закладами, реалізація спільних проектів;
- адміністрування Європейського центру інформаційної підтримки Верховної Ради України.
[Коротка довідка: Програма парламентського стажування була заснована у 1995 р. Асоціацією колишніх конгресменів США спільно з Верховною Радою України. З 2000 р. адміністрування програми здійснює Програма сприяння парламенту (ПСП ІІ) на основі угоди про співробітництво з USAID. З 2010 року Програма адмініструється Асоціацією випускників Програми стажування «Лігою Інтернів» за допомогою Програми сприяння парламенту.
Метою Програми є надання молодим українським професіоналам можливості взяти пряму участь у законодавчому процесі, що стане початком їхньої майбутньої політичної, законодавчої або публічної кар'єри та підтримає демократичні принципи роботи парламенту України та центральних урядових органів. Програма діє вже 17-й рік. За цей час більше 1100 українських студентів, аспірантів та молодих політиків отримали нагоду попрацювати у різних парламентських комітетах і управліннях, а тепер — і в центральних органах виконавчої влади.
Учасники програми проходять жорсткий конкурсний відбір і можуть працювати повний робочий день, неповний робочий день або надавати допомогу законодавчому або виконавчим органам як волонтери. Перші дві категорії інтернів можуть отримувати матеріальну підтримку для часткового покриття витрат з проживання.
У 2008 р. Програма стажування була розширена на установи керівних органів виконавчої влади.
Діяльність Програми парламентського стажування:
1. Стажування
2. Навчання
3. Розвиток лідерського потенціалу
4. Соціальна активність
]
Завітавши на сайт ГО , Ви зможете ознайомитись з виданням Вісник інтерна за 2012-2013 роки. Дивитись останній номер (№ 5 : весна 2013 р.)

Звертаємо Вашу увагу та те, що оголошено конкурс на участь у Програмі стажування у Верховній Раді України 2013-2014 рр.
Тривалість Програми – до 10 місяців. Закінчення стажування - 15 липня 2014 року.
Кандидат на участь у Програмі повинен відповідати таким вимогам:
- бути громадянином України і вільно володіти українською мовою;
мати базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») та бути академічно успішним;
- володіти щонайменше однією іноземною мовою;
- мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням ПК;
- мати активну громадську позицію і брати участь у громадській діяльності;
- бути віком до 29 років станом на 31 липня 2013 р.;
- не бути учасником Програми в минулому;
- не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом народного депутата України або штатним/позаштатним працівником Апарату Верховної Ради України.
Інформація щодо підготовки конкурсного пакету
Інформація, подана в анкеті, відіграє дуже важливу роль протягом усього процесу відбору. Належним чином оформлена анкета, правдиві та вичерпні дані, вказані у ній, допоможуть Відбірковій комісії адекватно оцінити Вас як претендента на участь у Програмі.
Кількість претендентів на участь у програмі в 2012-2013 році становила 4 особи на місце.
Для участі у конкурсі необхідно до 31 липня 2013 року заповнити та надіслати аплікаційну форму з електронною фотокарткою та електронну фотокартку окремим файлом на адресу: vr_application13-14@interns.org.ua.
Будь ласка, у темі повідомлення зазначте «Parliamentary Internship application», а анкету назвіть своїм прізвищем та ініціалами латиницею, наприклад «ShevchenkoAM».
Анкету на участь у Програмі можна завантажити тут.
Вимоги до подачі фото можна завантажити тут.
Анкети минулорічних зразків до конкурсу не приймаються. Результати першого туру відбору будуть опубліковані на сайті Програми орієнтовно наприкінці серпня.
Дізнатись більше про місію програми та обов'язки інтернів можна тут.

понеділок, 27 травня 2013 р.

Комітет з питань свободи слова та інформації

Представляємо Вашій увазі , Комітет з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України, очолює який Микола Володимирович Томенко.
До сфери відання Комітету з питань свободи слова та інформації відноситься:
- державна політика у сфері інформації;
- свобода слова;
- права громадян на інформацію;
- друковані та електронні засоби масової інформації;
- висвітлення діяльності Верховної Ради України;
- засади здійснення рекламної діяльності.
Завітавши на сторінку Комітету, Ви зможете отримати інформацію з питань його законопроектної роботи, ознайомитись з Законом і дізнатись більше про доступ до публічної інформації, ознайомитись з Положенням про Громадську Раду з питань свободи слова та інформації, а в електронному архіві з довідниками, текстами законопроектів, а також науково-практичними коментарями.
Звертаємо Вашу увагу, що народні депутати України, члени Комітету з питань свободи слова та інформації, запрошують громадянське суспільство до активної участі в обговоренні законопроекту № 0947 Про внесення змін до деяких законодавчих актів «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» (реєстраційний номер № 0947 від 12.12.2012 р.) на етапі другого читання (див. картку законопроекту).
Увазі всіх зацікавлених пропонується Порівняльна таблиця (робочий варіант) до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про інформацію'' (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в громадському обговоренні!
Вносьте свої пропозиції та надсилайте їх!

понеділок, 13 травня 2013 р.

Комітет з питань соціальної політики та праці

Ознайомитись із кількісним складом та контактами Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
Повідомляємо, що 19 червня 2013 року Комітет проводить засідання круглого столу на тему: «ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ: МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ».
Місце проведення: вул. Грушевського,18/2, кім. №12, початок о 14:30
Якщо Ви бажаєте взяти участь у заході, будь ласка, заповніть форму заявки і надішліть її на адресу nechyporenko@iupdp.org до 13:00 години, 25 травня.

Звертаємо Вашу увагу, що остаточне рішення про запрошення до участі у слуханнях за результатами розгляду заявок прийматиме Комітет за результатами розгляду заявок. 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

- додержання прав і свобод людини і громадянина;
- діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства;
- регулювання збирання і використання персональних даних про особу (крім захисту інформації та персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах);
- етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в Україні;
- імміграція, біженці та надання притулку в Україні читати далі
Повідомляємо, що 12 червня 2013 року Комітет проводить слухання на тему: 
«СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ».
Місце проведення: вул. Грушевського, 5, зала пленарних засідань
Якщо Ви бажаєте взяти участь у заході, будь ласка, заповніть форму заявки і надішліть її на адресу nechyporenko@iupdp.org до 13:00 години, 24 травня.
Звертаємо Вашу увагу, що остаточне рішення про запрошення до участі у слуханнях за результатами розгляду заявок прийматиме Комітет з питань прав людини. Усі фінансові питання, пов'язані з участю в заході комітету учасники вирішують самостійно.

вівторок, 7 травня 2013 р.

Громадський простір

Представляємо Вам портал "Громадський простір", який  пропонує широкий спектр інтерактивних сервісів для підвищення ефективності роботи неурядових організацій України (НУО) та сприяє активній співпраці в третьому секторі, міжсекторній взаємодії НУО (медіа, органи влади, соціально відповідальний бізнес) - на регіональному та національному рівнях.
Історична довідка
Ідея створення Порталу виникла в контексті численних запитів НУО щодо необхідності розробки комплексного інтерактивного ресурсу, який взяв би на себе роль генератора довідкових, інформаційних та методичних ресурсів НУО України, значно спростив би доступ та обмін інформацією і ресурсами, а також систематизував би дані, необхідні для поточної роботи й розвитку НУО. 2001 року Міжнародний фонд "Відродження" підтримав ідею започаткування проекту "Громадянський Інтернет-Портал", того ж року до реалізації проекту приєдналася Програма Розвитку ООН в Україні17 червня 2002 у мережі Інтернет з'явився перший реліз Громадянського Інтернет-Порталу, який пропонував інформаційні послуги для українських НУО. Сьогодні Портал "Громадський простір" є визнаним лідером в громадському Інтернет-просторі. Серед постійних відвідувачів Порталу є не лише представники організацій громадянського суспільства, а й журналісти, державні службовці, представники бізнесу, вчені, митці, студенти та учні, викладачі.
Системно працюючи на розвиток громадянського суспільства України Громадський Простір широко висвітлює громадські активності, презентуючи неурядові організації (НУО) та їхні досягнення, а також налагоджує продуктивні комунікації.
Крім цього, Портал надає комплекс інформаційних, технологічних та консультативних послуг представникам громадянського суспільства і виступає майданчиком для висловлення думок та пропозицій громадськості. 
Портал адмініструє громадська організація "Інформаційно-аналітичний центр "Громадський простір".
Дізнатись більше про Громадський Простір та ознайомитись детальніше з історією порталу і з його діяльністю.
Пропонуємо Вам переглянути презентацію-звіт роботи порталу за 2012 рік, щоб краще уявити собі всю його корисність
Ознайомитись з Проектами Інформаційно-аналітичного центру "Громадський простір"
Дізнатись про Конкурси та Гранти
Пошук в базі даних НУО (неурядових організацій України)
Завітати до Бібліотеки порталу:
Книги
Аналітика : Дослідження Звіти Стратегії розвитку
Навчальні матеріалиКейси
ПеріодикаБюлетені Огляди Вісники Журнали Дайджести
ПубліцистикаСтатті
Довідкові матеріалиБрошури Довідники

Зацікавлять Вас і пропозиції на Біржі праці

пʼятниця, 26 квітня 2013 р.

Комітет з питань культури і духовності Верховної Ради України

Веб-сайт Комітету з питань культури і духовності

Предмети відання Комітету з питань культури і духовності:
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.12.2012 № 11-VII «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання» Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні функції у відповідних сферах відання з таких питань:

 • культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, кінематографія, народні художні промисли);
 • мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, школи естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність тощо);
 • охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
 • державна політика у сфері розвитку та використання мов в Україні;
 • державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій;
 • засади благодійної діяльності.
Деякі сторінки:

УВАГА! 15 травня 2013 року, о 15.00, в залі пленарних засідань Верховної Ради України відбудуться парламентські слухання на тему "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні".


2 квітня 2013 р. Українська бібліотечна асоціація спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності за підтримки Програми сприяння Парламенту ІІ провела експертне обговорення «Роль бібліотек у розвитку громади».
Під час обговорення розглядалися такі питання:
1. Роль бібліотек у гуманітарному розвитку, збереженні та популяризації культурної спадщини.
2. Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.
3. Роль бібліотек у забезпеченні доступу громадян до інформації.
4. Роль бібліотек у розвитку освіти, науки, запровадженні інновацій.
5. Роль бібліотек у розвитку громади та місцевого самоврядування.

вівторок, 23 квітня 2013 р.

Е. Валентайн "Інформація державного значення і роль бібліотек у її поширенні"

Пропонуємо Вашій увазі ознайомитись зі статтею п. Елеонори Валентайн, директора Програми сприяння Парламенту II (ПСП ІІ), члена постійного комітету IFLA секції парламентських бібліотек "Інформація державного значення і роль бібліотек у її поширенні".
У статті піднімаються наступні питання:
1. Що таке інформація державного значення?
2. Хто видає інформацію державного значення?
3. Яку роль у поширенні державної інформації відіграють комерційні підприємства?
4. Бібліотечні послуги у забезпеченні доступу до інформації державного значення.
5. Програма участі бібліотек у зберіганні федеральних документів Сполучених Штатів Америки.
6. Електронні послуги та більш широке розповсюдження інформації: віртуальна бібліотека?
"У кожній країні добір, оприлюднення і поширення інформації державного значення відбувається на різних рівнях. Визначення інформації державного значення може бути дуже широким і охоплювати все, що друкується за рахунок державних коштів, або обмежуватися інформацією, що стосується ухвалених законів та урядових постанов або документації, пов’язаної з процесом їхнього розгляду. Cпособи, у які ця інформація поширюється, також різні залежно від країни. З давніх-давен бібліотека вважається традиційним сховищем державних видань. І тепер бібліотеки продовжують відігравати істотну роль у поширенні інформації серед широкого загалу. Бібліотеки задовольняють надзвичайно важливу потребу громадян, забезпечуючи їх інформацією про діяльність обраних ними чи призначених посадових осіб. Громадяни, що мають почуття відповідальності, можуть використовувати цю інформацію для забезпечення підзвітності посадових осіб. Метою..." читати далі
Пані Елеонора Валентайн висловлює глибоку подяку за допомогу у підготовці цього матеріалу своїм колегам з парламентських бібліотек та працівникам бібліотек, де зберігається державна документація, які особисто або через мережу Internet відповіли на її запитання. Чимало інформації отримано із серверу WWW: сторінки ресурсів державної інформації бібліотеки штату Іллінойс та home page Державної друкарні. Особлива подяка висловлена Андреа Моррісон, бібліотекарці державної документації університету штату Індіяна.
Звертаємо Вашу увагу, що для семінару «Доступ громадян до офіційної інформації у бібліотеках», який відбувся 14 вересня 2012 року в рамках ІІІ Львівського бібліотечного форуму «Бібліотека у новому вимірі: долаємо стереотипи» у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці,  п. Елеонора Валентайн підготувала надзвичайно корисну презентацію «Нові інформаційні ресурси: постійна робота бібліотекаря».

понеділок, 15 квітня 2013 р.

Інститут законодавства Верховної Ради України

Інститут законодавства Верховної Ради України є базовою установою науково-правового забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України. Його створено 7 жовтня 1994 р. Постановою Президії Верховної Ради України на виконання рішення Верховної Ради від 22 жовтня 1992 р. Поло­ження про Інститут законодавства затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 770 від 4 серпня 2003 р. (зміни вносилися згідно з Розпорядженнями від 19 листопада 2003, 10 грудня 2004, 30 березня 2006 р.).
Основні завданнями Інституту
Провідним напрямом діяльності Інституту є здійснення фундаментальних досліджень розвитку правової системи України. Під час їх проведення аналізується ефективність чинного національного законодавства та розробляються пропозиції щодо усунення в ньому неузгодженостей і суперечностей та заповнення правових прогалин. Нині в Інституті досліджуються такі теми:
1) “Стратегія розвитку законодавства України”;
2) “Конституціоналізм у державо- та правотворенні України: стан, проблеми та перспективи”;
3) “Організація моніторингу ефективності законодавства та прогнозування наслідків його застосування”;
4) “Науково-правове забезпечення законотворчої діяльності”;
5) “Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору";
6) “Проблеми правового забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань”.
Крім фундаментальних Інститут здійснює і прикладні наукові дослідження, а саме:
- готує пропозиції щодо стратегії державної правової політики Верховної Ради України;
- бере участь у перспективному плануванні законодавчої діяльності парламенту;
- бере участь у розробці проектів законів з найважливіших питань розвитку суспільства і держави;
- активно працює над пошуком нових ефективних форм своєї діяльності;
- приділяє проблемам кодифікації національного законодавства;
- здійснює свою діяльність у тісній співпраці з комітетами Верховної Ради України;
- здійснює за зверненнями голів парламентських комітетів передбачені статтею 103 Регламенту Верховної Ради України інформаційне та наукове дослідження стосовно законопроектів, внесених на розгляд парламенту;
- з метою визначення стратегії розвитку національного законодавства Інститутом проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, експертні слухання тощо за участю народних депутатів, працівників апарату Верховної Ради України, інших державних органів, провідних науковців, міжнародних експертів, представників громадськості.
Більш детально ознайомитись з деякими сторінками сайту Інституту законодавства Верховної Ради України:
Взаємодія Інституту з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та науковими установами
Передрук опублікованих матеріалів здійснюється 
з обов'язковим посиланням на джерело.

вівторок, 9 квітня 2013 р.

Ресурсний центр ГУРТ

Шановні користувачі! Представляємо Вашій увазі Ресурсний центр ГУРТ – національний центр суспільної інформації та експертизи. 
ГУРТ працює для свідомої та успішної України, де громадянське суспільство гарантує гідність, впевненість та довіру поміж громадянами на місцевому та національному рівнях.
ГУРТ бере активну участь в демократичних суспільних перетвореннях в Україні, використовуючи та розвиваючи потенціал інститутів громадянського суспільства, і стає визнаною комунікаційною та ресурсною платформою, а також базою знань для інститутів громадянського суспільства та лідерів громад.
 Серед Тем, що піднімаються на ГУРТі багато цікавих й надзвичайно актуальних для суспільства, а саме:
Звертаємо Вашу увагу на розділ Бібліотекав якому міститься інформація про всі видання ГУРТа за 1997-2011 роки. Ця бібліотека доступна для перегляду з можливістю завантаження або додавання на свій блог/сайт завдяки програмі Іssuu.
Пропонуємо, для прикладу, ознайомитись із щоквартальним дайджестом "Можливості для розвитку громад", який було підготовлено наприкінці 2012 року.


Ми впевнені, що всіх небайдужих зацікавлять також онлайн-інстументи для здійснення суспільних перетворень.
Для працівників бібліотечної сфери (і не тільки) ГУРТ пропонує
достатньо багато можливостей:
 • розміщення в новинах ГУРТу своїх новин, завдяки чому Ви зробите власні досягнення більш помітними;
 • підписку на щотижневий новинний бюлетень ГУРТа та отримання найважливішої інформації про актуальні тренінги, можливості розвитку своєї громади, отримання грантів від держави та донорських організацій, конкурси, стажування за кордоном;
 • можливість створення власного блогу на ГУРТі та інформування про досягнення своєї громади, завдяки чому Ви зможете привернути увагу донорів, експертів та активних користувачів порталу до Ваших ініціатив і долучитись до них;
 • відкривається можливість знайти через портал партнерів з інших громад для впровадження спільних ініціатив і т.і.
Долучайтесь до дискусій на порталі та ставте запитання громадським експертам, дізнавайтесь про успішні ініціативи з розвитку громад – це безкоштовне джерело знань та досвіду!

середа, 3 квітня 2013 р.

Асоціація міст України

Цілі та завдання Асоціації міст України зосереджуються на основній ідеї: захисті законних прав та інтересів міст-членів АМУ в органах державної влади. З неї логічно випливають два інших компоненти діяльності: підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні. 
Завітавши на мапу сайту Асоціації, Ви зможете ґрунтовно ознайомитись з її історією і сьогоденням, структурою, документами і проектами та ін.
Радимо обов'язково зазирнути на сторіночку Видання, де Вас зацікавлять наступні рубрики:
Вісник АМУ
Кращі практики
Соціально-економічні показники міст
Стане в нагоді і сторіночка Правова допомогазавітавши на яку Ви зможете отримати юридичну консультацію, не виходячи з дому, а також ознайомитись з наявними відповідями.
Мобільна телефонна лінія з надання юридичних консультацій органам місцевого самоврядування 067 469 02 38
(консультації в робочі дні з 9:00 до 18:00, адвокат в робочі дні з 8:00 до 22:00)
Пропонуємо Вам ознайомитись з останніми номерами Вісника АМУ:

Пропонуємо також Вашій увазі нове видання Асоціації міст України

вівторок, 26 березня 2013 р.

НАУКОВА МОЛОДЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ


На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити такі проблеми:
1. Бібліотеки і наукові установи в системі сучасних соціальних комунікацій.
2. Репрезентація учених нового покоління в соціальних мережах.
3. Роль молодіжних наукових об’єднань у представленні української науки у вітчизняному та міжнародному інформаційному просторі.
4. Ефективність наукової діяльності у сучасному інформаційному суспільстві.
Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2013 р. за
адресою:
Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
факс: (380-44) 524-23-14; 525-54-70; E-mail: conferyoung@nbuv.gov.ua
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок для учасників відсутній.
Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 10 травня 2013 р.

Довідник організацій і проектів сприяння та підтримки демократичного розвитку парламенту

У березні 2013 року Програма сприяння Парламенту (ПСП ІІ) видала нову публікацію: "Довідник організацій і проектів сприяння та підтримки демократичного розвитку парламенту".
"З 1994 р. Програма сприяння парламенту України (ПСП II) надає народним депутатам України, Апарату Верховної Ради України та секретаріатам комітетів Верховної Ради України порівняльну інформацію, проводить тренінги та консультації щодо ефективної роботи парламентських органів, належного виконання парламентських функцій та зміцнення спроможності єдиного законодавчого органу України, сприяючи в досягненні більшої прозорості його роботи та покращенні доступу громадян до законотворчого процесу. Зважаючи на успіх попередніх років співпраці з парламентом, у вересні 2008 року Програму було продовжено з метою надання технічної допомоги Верховній Раді України та започаткування співпраці з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та окремими міністерствами.
У 2009 році ПСП ІІ ініціювала програму співпраці з Верховною Радою Автономної Республіки Крим (ВР АРК).
У травні 2011 року діяльність ПСП II продовжено на 2 роки (до липня 2013).
ПСП ІІ зосереджує увагу на ефективних механізмах розвитку законотворчої політики і посиленні спроможності законодавчої та виконавчої гілок влади у цій царині. У своїй діяльності Програма сприяння парламенту України ставить собі за мету досягнення таких результатів:
- консультативний прозорий законодавчий процес підвищить ефективність і підзвітність діяльності виконавчої та законодавчої гілок влади;
- українські інституції матимуть потенціал і технічні навички, необхідні для підтримки ефективного та прозорого процесу прийняття рішень законодавчою та виконавчою гілками влади;
- українські організації громадянського суспільства відіграватимуть більш вагому роль у розгляді, розробці та моніторингу законодавчих рішень і політики;
- Верховна Рада Автономної Республіки Крим розширить свій потенціал щодо співпраці з Верховною Радою України та інститутами громадянського суспільства."
Пропонуємо Вам ознайомитись з виданням, яке здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики). Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатись з позицією USAID та Університету штату Огайо.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II
Ви також можете переглянути видання безпосередньо тут.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...