Шукати в цьому блозі

понеділок, 15 липня 2013 р.

Публікації та дослідницькі матеріали ПСП та ПСП ІІ

Деякі матеріали, видані за сприяння ПСП та ПСП ІІ

Представляємо Вашій увазі довідник, виданий Програмою сприяння парламенту ІІ (ПСП ІІ) "Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів".
Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. – К.: [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 256 с.
У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів.
Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та виявити латентні чинники, що її спричинили, але і проаналізувати їх крізь призму причин проблемної поведінки осіб, задіяних у проблему (ролевиконавців), використовуючи
запропоновані авторами стратегії та інструменти.
Видання розраховане для усіх фахівців, які здійснюють розробку та експертизу проектів нормативно-правових актів, а також може використовуватися для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «правознавство», «державне управління» та «державна служба», підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства.
Друк цього посібника здійснений за підтримки Міжнародного консорціуму з права і розвитку (International Consortium for Law and Development (ICLAD))
Це видання здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики).
Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II.

Завантажити PDF-file видання
При використанні матеріалів посилання на посібник обов’язкове!


У березні 2013 року Програма сприяння Парламенту (ПСП ІІ) видала нову публікацію: "Довідник організацій і проектів сприяння та підтримки демократичного розвитку парламенту".
З 1994 р. Програма сприяння парламенту України (ПСП II) надає народним депутатам України, Апарату Верховної Ради України та секретаріатам комітетів Верховної Ради України порівняльну інформацію, проводить тренінги та консультації щодо ефективної роботи парламентських органів, належного виконання парламентських функцій та зміцнення спроможності єдиного законодавчого органу України, сприяючи в досягненні більшої прозорості його роботи та покращенні доступу громадян до законотворчого процесу. Зважаючи на успіх попередніх років співпраці з парламентом, у вересні 2008 року Програму було продовжено з метою надання технічної допомоги Верховній Раді України та започаткування співпраці з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та окремими міністерствами.
У травні 2011 року діяльність ПСП II продовжено на 2 роки (до липня 2013). ПСП ІІ зосереджує увагу на ефективних механізмах розвитку законотворчої політики і посиленні спроможності законодавчої та виконавчої гілок влади у цій царині. У своїй діяльності Програма сприяння парламенту України ставить собі за мету досягнення таких результатів:
- консультативний прозорий законодавчий процес підвищить ефективність і підзвітність діяльності виконавчої та законодавчої гілок влади;
- українські інституції матимуть потенціал і технічні навички, необхідні для підтримки ефективного та прозорого процесу прийняття рішень законодавчою та виконавчою гілками влади;
- українські організації громадянського суспільства відіграватимуть більш вагому роль у розгляді, розробці та моніторингу законодавчих рішень і політики;
- Верховна Рада Автономної Республіки Крим розширить свій потенціал щодо співпраці з Верховною Радою України та інститутами громадянського суспільства."
Видання здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики). Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатись з позицією USAID та Університету штату Огайо.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II
У січні 2013 року Інститутом Законодавства Верховної Ради України видано Науково-практичний посібник для народних депутатів України «Депутат в українському парламенті» (за законодавством станом на 6 грудня 2012 року). Друк видання здійснено за підтримки Програми сприяння парламенту II.
У посібнику розглядаються статус, структура та функції Верховної Ради України, повноваження та напрями діяльності народного депутата України. Привертається увага до питань подальшої демократизації діяльності єдиного органу законодавчої влади, забезпечення прозорості та відкритості його роботи, розширення можливостей для участі громадян у законодавчому процесі.
Посібник розрахований на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науковців, усіх, хто цікавиться сучасним українським парламентаризмом.
При використанні матеріалів посилання на посібник обов’язкове!
У січні 2013 року вийшов новий довідник ПСП II. Посібник є результатом кількарічної роботи українських та американських фахівців щодо пошуку нових та удосконалення існуючих методик, що можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності. Це друга подібна публікація, здійснена Програмою сприяння Парламенту ІІ, яка реалізовується Університетом штату Огайо та Університетом Індіани за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); перша – «Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем», написана тим самим авторським колективом (Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц) і опублікована у червні 2012 року, адресована розробникам законопроектів.
Цільовою аудиторією цього посібника є спільнота експертів (як працівників органів-суб’єктів владних повноважень, так і неурядових організацій), що де-факто здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів (далі – НПА), до того ж як законопроектів, так і проектів підзаконних НПА.
Це видання здійснено за підтримки Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов угоди № AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики).
Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатись з позицією USAID та Університету штату Огайо.
Електронна версія публікації розміщена на сайті ПСП II.
Посібник розрахований на працівників Апарату Верховної Ради, секретаріатів парламентських комітетів і депутатських фракцій, помічників-консультантів народних депутатів України, органів виконавчої влади, а також широке коло експертів з ґендерних питань.
Він складається з трьох частин: інструментарій, процес, нормативні джерела. Інструментарій описує стандарти ґендерної рівності, базовані на Конвенції ООН по ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, закони України та інші джерела. Процес звертається до таких форм моніторингу як комітетські слухання та парламентські запитання. В розділі нормативних джерел наводяться тексти міжнародних та українських нормативно-правових актів, які слід використовувати під час моніторингу.
Наведена в посібнику інформація є виключно рекомендаційною. Працівники Програми сприяння Парламенту України будуть вдячні отримати рекомендації та зауваження користувачів посібника за адресою iupdp@iupdp.org
Журнал «Національна безпека і оборона». - 2012. - № 7-8
У грудні 2012 року вийшов у світ 7-8 випуск журналу Центру Разумкова "Національна безпека і оборона". Цей випуск завершує проект "Парламентські вибори 2012: народний депутат очима виборців", виконаний Центром Разумкова за сприяння ПСП II. Ознайомитись з наповненням журналу Ви можете також на сайті Центру Разумкова.
У випуску :
- Парламентаризм, парламент і парламентські вибори 2012 року
- Верховна рада України шостого скликання – криза українського парламентаризму
- Вибори-2012 – шанс відновлення демократичної природи парламенту України

У грудні 2012 року за підтримки Програми сприяння Парламенту вийшло видання «Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією 2007-2012 роки».
Видання включає відомості про діяльність Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за період роботи Верховної Ради України шостого скликання, а також окремі питання роботи парламенту у 1990 – 2007 роках.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ, проведеного з ініціативи Міжпарламентського Союзу (МПС) та Програми розвитку ООН і опублікованого у квітні 2012 року. Переклад на українську мову здійснено за підтримки Програми сприяння Парламенту II.
УВАГА! Вся інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поширення по всій території України всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно для кінцевого споживача та якщо при таких копіюванні, перевиданні та поширенні є обов'язкове посилання на автора і суб'єкта майнового права на цю інформацію та розробки.

Пропонуємо також переглянути

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...