Шукати в цьому блозі

середа, 16 січня 2013 р.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було утворено при Головному управлінні державної служби України постановою Кабінету Міністрів України № 485 від 14.04.2004 р. для забезпечення інформаційно-аналітичної, експертної та організаційної підтримки розвитку державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Союзу.
Місією Центру є сприяння розвитку державних інституцій шляхом удосконалення їх організаційних структур, підвищення професійної спроможності персоналу та запровадження принципів і процедур публічної політики з метою реалізації прав і свобод громадян України.
Серед основних напрямів діяльності Центру сьогодні – розроблення нового законодавства в сфері державної служби, функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади, запровадження системи управління якістю в роботу державних органів,розвиток персоналу і спроможності кадрових служб державних органів, видання періодичних публікацій аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик у сфері державної служби і адміністративної реформи.
Цілями діяльності Центру є:
 • Підготовка пропозицій щодо формування державної політики та розроблення стратегічних ініціатив, спрямованих на підвищення результативності та ефективності діяльності державних інституцій.
 • Залучення зацікавлених сторін у ході підготовки пропозицій з питань державної політики.
 • Стимулювання організаційних змін, націлених на поліпшення якості послуг, та скорочення видатків державного управління на їх надання.
 • Інформування громадськості з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.
 • Організація навчання персоналу з питань аналізу політики, стратегічного планування та управління змінами.
Послуги Центру:
 • Проведення досліджень та розроблення пропозицій з державної політики у сфері адміністративної реформи і державної служби.
 • Організація публічних кампаній з державної політики.
 • Розроблення концепції та організація випуску інформаційних фахових видань.
 • Розроблення технічного завдання та управління проектами, спрямованими на модернізацію та удосконалення діяльності апарату органів державної влади.
Функції Центру сприяння інституційному розвитку державної служби:
 • Центр бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.
 • Центр здійснює наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.
 • Центр бере участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у практику роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування та в підвищенні професійного рівня державних службовців, удосконаленні чинних та впровадженні нових стандартів і процедур їх роботи.
 • Центр сприяє поширенню правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції та здійснює інформування громадськості щодо державної політики та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.
 • Центр надає консультаційну підтримку у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції. 
У 1995 р., з метою поширення наукової, правової, методичної та іншої інформації щодо функціонування та розвитку державної служби у контексті європейської інтеграції України, було засновано науково-практичний журнал «Вісник державної служби України».


Сьогодні мета журналу трансформується з констатації різнопланових наукових здобутків у пошуку шляхів удосконалення державного управління на цілеспрямовану практично-орієнтовану науково-методичну підтримку у визначенні стратегічних напрямів, методів і механізмів реформування державної служби, удосконалення стандартів і процедур роботи органів виконавчої влади, зміцнення довіри з боку громадськості. Журнал видається щоквартально.
Пропонуємо Вам переглянути деякі випуски журналу:
Вісник державної служби України. - 2012. - № 3
Вісник державної служби України. - 2012. - № 2

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...